Yaratıcı Drama – Metot Sanat Akademisi

Bugün Öğrencilerimiz , Yarın Meslektaşlarımız.

Search

Yaratıcı Drama

Programın İçeriği

Y

Yaratıcı drama, etkin bir katılım içerdiği ve öğrenmede kalıcılığı neredeyse %90 a kadar ulaştırabildiği için çok önemlidir. Öğrenciye; yaşayarak öğrenip, kendi sentezine varabileceği, hayal edebileceği bir alan yaratır.

Öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler birer iletişim etkinliğidir. Hayatı boyunca gerek ailesi, arkadaşları ve iş ortamı ile gerçekleştireceği ‘iletişim’ in temellerini yaratıcı drama yoluyla atar. Öğrenci, bu süreçte öğretmeniyle ve çevresiyle etkileşimde bulunur. Bu tür iletişimde amaç, davranış değişikliği meydana getirmek üzere, düşünce, bilgi, tutum, duygu ve becerileri paylaşmaktır.  Öğrenme ve oyunun iç içe olduğu bu süreçte bir yandan grup içi etkileşimini sağlarken, bir yandan da sosyal uyuma katkı sağlayabilmek adına empati becerilerini geliştirecektir.

Programın Kazanımları

Konservatuvarların Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümlerinden mezun özenle seçilmiş alan içi eğitmenlerimiz tarafından uygulanan eğitim, çocukların yaratıcı ve estetik gelişim sağlaması, hayal gücü hislerini ve düşüncelerini geliştirmesi, kendine güven duyma teşvik ve karar verme becerilerini geliştirmesi, sosyal gelişim, grupla çalışma, yardımlaşma ve paylaşım bilincini geliştirmesini hedeflemektedir. Özellikle bu yaş grubunda eğitimin yarıda kesilmemesi, devamlılık ve motivasyon çok önemlidir.

Programın Süresi

İki Kur, Hafta da bir gün, iki saattir. (toplam) = 8 ay / 64 saat

Uygunluk  5 – 8 YAŞ

-Programın tamamına katılan öğrenciler Metot Sanat Akademi (MSA) imzalı katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır. Eğitim süresi içerisinde üstün başarı gösteren ve eğitmenlerimiz tarafından dikkat çeken tüm öğrenciler uzman eğitmenler ve sanat yönetmeninden oluşan kurul kararıyla üst seviyede eğitim almak adına %100 burs kazanacaktır.

programa başvur