Uygulamalı Tiyatro – Metot Sanat Akademisi

Bugün Öğrencilerimiz , Yarın Meslektaşlarımız.

Search

Uygulamalı Tiyatro

Programın Amacı

O

yuncu olmayı hedefleyen bireylerin akademik olarak bilinçli ve nitelikli bir eğitim süreci içerisinde tam donanımlı bir şekilde yetişmelerini sağlayıp sanata ve kültüre kazandırmak. Onları sektörel dünyaya da yakınlaştırarak, sadece eğitim sürecinden geçirmekle kalmayıp katılımcıların kendi yeteneklerini sergileyebileceği alanları (Tiyatro, Sinema, Televizyon) genişleterek ve yönlendirerek bu alanlarda rol oynama sorumluluğunu kazandırmaktır.

10

Programın İçeriği

 • Uygulamalı Tiyatro Atölyesi programımız oldukça geniş kapsamlı olup oyuncu olmak isteyen katılımcıya; Kendini fark etmeyi, yaratıcı ve estetik gelişimi süreç içerisinde kullanarak sanatsal yanını ortaya çıkarmayı, rol oynama tekniğini kuvvetlendirmeyi, sahne bilgisini güçlendirmeyi, fiziksel ve zihinsel tüm alanları kullanabilmeyi, etkili ve güzel konuşabilmeyi, oyunculuk potansiyelini geliştirmeyi öğretir.

 • Uygulamalı Tiyatro Atölyesi; 3+3+3 olmak üzere üç ayrı kur ve toplam 9 aylık süreçten oluşmaktadır.

 • İlk dönemin iki aylık sürecinde, Temel Oyunculuk, Diksiyon ve Hareket dersleri verilmektedir. Son bir ay ise Tirat/Parça çalışmaları ve Tirat Üzerinden Diksiyon Çalışması olarak tamamlanır.

 • İkinci üç aylık kurun ilk iki ayı, oyunculuk 1 adı verdiğimiz oyunculuk teknikleri üzerine çalışmalar, son bir ayı ise Diksiyon ve Şan dersleriyle devam eder.

 • Son üç aylık eğitim (atölye) sürecinde ise öğrenciler, sahne eğitmenleri (yönetmen) eşliğinde oyun çalışmasına geçiş yaparlar. Oyun seçimi yapıldıktan sonra oyun üzerinden Metin Çözümleme dersi eklenir. Bu eğitimin sonunda hazırlanan mezuniyet oyunları, Akademimiz tarafından uygun görülen profesyonel salonlarda halka açık şekilde sahnelenir.

 • Katılımcılara bu dönem içinde; Oyunculuk eğitmeni tarafından portfolyolarında bulunduracakları kısa bir Showreel hazırlanacaktır.

30

Program Dersleri

 • TEMEL OYUNCULUK
 • OYUNCULUK 1
 • DİKSİYON
 • HAREKET
 • ŞAN
Bir başlık ekleyin (4)

Program 3 kurdan oluşmaktadır.

1.Kur

TEMEL OYUNCULUK: 50 Saat

DİKSİYON: 22 saat

3 ay Haftada iki gün, 6 saat Toplam: 72 saat

2.Kur

OYUNCULUK: 50 saat

HAREKET: 12 saat

ŞAN: 10 saat

3 ay haftada iki gün, 6 saat Toplam: 72 Saat

3.Kur

ATÖLYE PERFORMANS ÇALIŞMASI

OYUN ÇALIŞMASI: 62 SAAT

METİN ÇÖZÜMLEME: 10 SAAT

3 ay, Haftada iki gün, 6 saat, TOPLAM: 72 Saat

Programın tamamına katılan öğrenciler Metot Sanat Akademi imzalı katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır. Eğitim süresi içerisinde üstün başarı gösteren ve eğitmenlerimiz tarafından dikkat çeken tüm öğrenciler uzman eğitmenler ve sanat yönetmeninden oluşan kurul kararıyla üst seviyede eğitim almak adına %100 burs kazanacak ve Metot Yapım bünyesinde sahnelenecek tüm oyunlarda seçmelere katılım öncelik hakkı elde edeceklerdir.

Kayıt Formu