konservatuarhazirlikmuzik – Metot Sanat Akademisi

Bugün Öğrencilerimiz , Yarın Meslektaşlarımız.

Search

Müzik bölümü, Konservatuar ve İlgili Bölümlere Hazırlık Kursu

Program İçeriği

Amaçlanan bölümün ihtiyaçlarına yönelik olarak öğrenciye bir yeterlilik kazandırmak kursun temel amacıdır. Öğrenciler enstrüman hakimiyetlerini geliştirmekle beraber, ilgili müzik bölümünün giriş esnasında zorunlu olarak istediği eserlerde uzmanlaşırlar. Bunun yanında müzik teorisi, kompozisyon, şan, solfej, dikte gibi dersler alarak yeterliliklerini istenen seviyeye taşırlar. Programın genel amacı, öğrenciye müzik disiplinini kapsamlı bir şekilde aşılamak ve öğrencinin bu becerisini akademik ortamlara taşımasına yardım etmektir.

Programın çalışma süresi

Yeterlilik seviyesine ve amaçlanan bölüme göre değişmekle birlikte minimum 1 yıldır. Öğrencilerden 1 yıl içerisinde istenen dersleri bitirmeleri ve yeterlilik sınavına girebilecek seviyeye ulaşmaları hedeflenir.

Çalışma Programı

-Öğrencinin ana enstrümanı üzerine yapılan çalışmalar

-Amaçlanan bölümün koyduğu eserlere yönelik, eser çalışmaları

-Genel müzik teorisi, armoni bilgisi.

-Solfej, Dikte.

-Eğer öğrenci opera, şan ve ilgili bölümleri amaçlıyorsa opera ve şan dersi de programa eklenir.

Öğrencinin amacı, ihtiyacı ve gelişim olanaklarına göre program içeriği değişmektedir. Farklı yaş gruplarından öğrenciler amaçları doğrultusunda, onlara en uygun seçilecek eğitim müfredatını takip edecek, kişinin temel beceri ve algısı göz önüne alarak eğitim oluşturulacaktır.

Başlama 6 yaş ve üzeri

Hafta da bir gün, bir saattir. (toplam) = 12 ay / 48 saat

programa başvur

Error: Contact form not found.